Кои сме ние?

Прискус Финанс е създадена от Филип Андре през 2004 г. с цел развитие на консултантска дейност по сливания и придобивания, първоначално в сектора на финансовите институции.

Дейността на Прискус Финанс във Франция се ръководи от екип от седем съдружници, които всички имат богат опит и са заемали управленски позиции в големи френски и международни финансови институции.

Основната дейност на Прискус Финанс остава консултирането по сливания и придобивания във финансовия сектор: банки, застрахователни компании, брокери, финтех компании, инвестиционни фондове и др. Освен това, Прискус Финанс постепенно разширява своитe услуги и в други сектори, сред които: недвижими имоти, хранително-вкусова промишленост, туризъм и др.

Cлед Франция, Прискус установява присъствие в Испания и в България, за да развива дейносттa по сливания и придобивания на тези пазари и да бъде в състояние да следва своите френски клиенти в международнитe им инвестиции. Прискус Финанс развива също, от Париж, консултантска дейност в развиващите се страни в Африка и в Азия.

Прискус Финанс ползва подкрепата на две компании с допълващи се дейности:

  • Priscus Participations: консултантска и инвестиционна фирма и холдингово дружество на групата, и
  • Priscus Développement: специализирана в подпомагането на компании от гледна точка на бизнес развитие.

Нашите услуги

  • Консултране по продажба на целия или на част от капитала на дадено дружество на стратегически или финансови инвеститори.
  • Консултиране на дружество за привличане на нови, стратегически или финансови инвеститори.
  • Консултиране на фирми или фондове за придобиване на целия или на част от капитала на дружество.
  • Консултиране на мениджъри / мениджърски екипи за придобиване на бизнеса който управляват (MBO)
  • Консултиране на мениджъри / мениджърски екипи за придобиване на външно дружество (MBI)
  • Консултиране за преструктуриране на баланса на предприятия в затруднение или на компания, която търси нови ресурси за финансиране на развитието си.
  • Консултиране на собственици на семейни фирми за прехвърляне на бизнеса на следващото поколение или на служители / мениджъри.